Kundanpassade Raspberry Pi Kapslingar

Kundanpassade Raspberry Pi Kapslingar

Använding av smartboxx medger tillverkning av Kundunika Raspberry Pi Kapslingar. I dom flesta fall tar vi fram kostnadsfritt förslag, endast kostnad för framtagande av prototyp.

Kundanpassade-Raspberry-Pi-kapslingar
Pi-Juice-kapsling
Kundanpassad-Pi-kapsling
Kundanpassad-Pi3-kapsling

Vi tillverkar även kundanpassade lösningar för Arduino, beaglebone och många andra utvecklingskort.

Kontakta oss för ytterligare information.

Nästa steg...

Fyll I vårt förfrågningsformulär idag och starta resan mot design av er egen kundunika kapsling.

Ring Nu +46 8 444 39 70